08/09/2018

Ondanks dat het grote spectakel van Zonder Genade van de Kade moest worden afgelast hebben de vier Roparun teams toch nog een sponsor bijdrage gekregen. Mede door het feit dat de sponsoren hebben aangegeven hun sponsor bijdrage te betalen, de teams ontvangen gezamelijk een bedrag van € 1.500,00.